Ordin nr. 153 din 19 martie 2002
pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 16 mai 2002

Ministrul industriei si resurselor si ministrul muncii si solidaritatii sociale,
in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.337/2000 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile ulterioare,

emit urmatorul ordin:

Art. 1. - Prevederile anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, se modifica conform anexei la prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul industriei si resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu


ANEXA

LISTA
cuprinzand standardele romane privind asigurarea securitatii
utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune

A. Standarde nationale care adopta standarde europene armonizate

SR EN 50060:1995
Sursa de curent pentru sudare manuala cu arc electric cu serviciu limitat

SR EN 50063:1995
Reguli de securitate privind constructia si instalarea masinilor de sudat electric prin presiune si procedee conexe

SR EN 50065-1:2001
Transmisia semnalelor prin retelele electrice de joasa tensiune in domeniul benzilor de frecvente de la 3 kHz pana la 148,5 kHz. Partea 1: Cerinte generale, benzi de frecvente si perturbatii electromagnetice

SR EN 50065-1:2001/A3:2001
Transmisia semnalelor prin retelele electrice de joasa tensiune in domeniul benzilor de frecvente de la 3 kHz pana la 148,5 kHz. Partea 1: Cerinte generale, benzi de frecvente si perturbatii electromagnetice

SR EN 50078:1996
Capete si pistoale pentru sudare cu arc electric

SR EN 50083-1+A1+A2:2000
Sisteme de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet si multimedia interactiv. Partea 1: Cerinte de securitate

SR EN 50085-1:2001
Sisteme de jgheaburi si de tuburi profilate pentru instalatii electrice. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 50086-1:2001
Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice. Partea 1: Reguli generale

SR EN 50090-2-2:2001
Sisteme electronice pentru locuinte si imobile (HBES). Partea 2-2: Descriere generala. Prescriptii tehnice fundamentale

SR EN 50106:1997/A1:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Reguli particulare pentru Incercari de lot referitoare la aparatele din domeniul de aplicare al EN 60335-1 si EN 60967

SR EN 50132-2-1:2001
Sisteme de alarma. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizeaza in aplicatiile de securitate. Partea 2-1: Camere alb-negru

SR EN 50165:2001
Echipament electric al aparatelor neelectrice pentru uz casnic si scopuri similare. Prescriptii de securitate

SR EN 50214:2001
Cabluri flexibile pentru lifturi

SR EN 50265-1:2001
Metode comune de incercare a cablurilor supuse la foc. Incercare de rezistenta la propagarea verticala a flacarii pe un conductor sau cablu izolat. Partea 1: Aparatura de incercare

SR EN 50265-2-1:2001
Metode comune de incercare a cablurilor supuse la foc. Incercare de rezistenta la propagarea verticala a flacarii pe un conductor sau cablu izolat. Partea 2-1: Proceduri - Flacara de tip preamestec de 1 kW

SR EN 50265-2-2:2001
Metode comune de incercare a cablurilor supuse la foc. Incercare de rezistenta la propagarea verticala a flacarii pe un conductor sau cablu izolat. Partea 2-2: Proceduri - Flacara de tip difuzie

SR EN 50267-1:2001
Metode de incercare uzuale pentru cabluri in conditii de foc. Incercari asupra gazelor emise in timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 1: Aparatura

SR EN 50267-2-1:2001
Metode de incercare uzuale pentru cabluri in conditii de foc. Incercari asupra gazelor emise in timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-1: Proceduri. Determinarea cantitatii de gaze acide halogenate

SR EN 50267-2-2:2001
Metode de incercare uzuale pentru cabluri in conditii de foc. Incercari asupra gazelor emise in timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-2: Proceduri - Determinarea gradului de aciditate a gazelor din materiale prin masurarea pH-ului si a conductivitatii

SR EN 50267-2-3:2001
Metode de incercare uzuale pentru cabluri in conditii de foc. Incercari asupra gazelor emise in timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-3: Proceduri. Determinarea gradului de aciditate a gazelor din cabluri prin determinarea mediei ponderate a pH-ului si a conductivitatii

SR EN 50268-1:2001
Metode de incercare uzuale pentru cabluri in conditii de foc. Masurarea densitatii fumului degajat de cabluri care ard in conditii definite. Partea 1: Aparatura

SR EN 50268-2:2001
Metode de incercare uzuale pentru cabluri in conditii de foc. Masurarea densitatii fumului degajat de cabluri care ard in conditii definite. Partea 2: Procedura

SR EN 50298:2001
Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasa tensiune. Prescriptii generale

SR EN 60034-1+A1+A2:2000
Masini electrice rotative. Partea 1: Valori nominale si caracteristici de functionare

SR EN 60034-2:2001
Masini electrice rotative. Partea 2: Metode pentru determinarea prin incercari a pierderilor si a randamentului masinilor electrice rotative (cu exceptia masinilor pentru tractiune)

SR EN 60034-2:1996/A1:2001
Masini electrice rotative. Partea 2: Metode pentru determinarea prin incercari a pierderilor si a randamentului masinilor electrice rotative (cu exceptia masinilor pentru tractiune)

SR EN 60034-2:1996/A2:2001
Masini electrice rotative. Partea 2: Metode pentru determinarea prin incercari a pierderilor si a randamentului masinilor electrice rotative (cu exceptia masinilor pentru tractiune)

SR CEI 60034-6:1994
Masini electrice rotative. Partea 6: Moduri de racire (cod IC)

SR EN 60034-7:1996
Masini electrice rotative. Partea 7: Clasificarea formelor constructive si a modurilor de montaj (Codul IM)

SR EN 60034-9:2000
Masini electrice rotative. Partea 9: Limite de zgomot

SR EN 60034-12:1995/A11:2001
Masini electrice rotative. Partea 12: Caracteristici de pornire ale motoarelor asincrone trifazate cu rotor in colivie cu o singura turatie, pentru tensiuni de alimentare mai mici sau egale cu 690 V, 50 Hz

SR EN 60034-12:1995/A2:2001
Masini electrice rotative. Partea 12: Caracteristici de pornire ale motoarelor asincrone trifazate cu rotor in colivie, cu o singura turatie, pentru tensiuni de alimentare mai mici sau egale cu 660 V, 50 Hz

SR EN 60034-14:2000
Masini electrice rotative. Partea 14: Vibratii mecanice ale anumitor masini cu inaltimea axei mai mare sau egala cu 56 mm. Masurare, evaluare si limite ale vibratiilor

SR EN 60034-18-1:1998
Masini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea functionala a sistemelor de izolatie. Sectiunea 1: Principii directoare generale

SR EN 60034-18-1:1994/A1:2001
Masini electrice rotative. Partea 18: Evaluare functionala ale sistemelor de izolatie. Sectiunea 1: Principii directoare generale

SR EN 60034-18-21+A1+A2:1998
Masini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea functionala a sistemelor de izolatie. Sectiunea 21: Proceduri de incercare pentru infasurari din conductor. Evaluare termica si clasificare

SR EN 60034-18-31+A1:1999
Masini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea functionala a sistemelor de izolatie. Sectiunea 31: Proceduri de incercare pentru infasurari preformante. Evaluarea termica si clasificarea sistemelor de izolatie utilizate in masinile electrice pana la 50 MVA si 15 kV, inclusiv

SR EN 60051-2:2000
Aparatele electrice de masurat indicatoare analoage cu actiune directa si accesoriile lor. Partea 2: Prescriptii particulare pentru ampermetre si voltmetre

SR EN 60051-3+A1:2000
Aparate electrice de masurat indicatoare analogice cu actiune directa si accesoriile lor. Partea 3: Prescriptii particulare pentru wattmetre si varmetre

SR EN 60051-4:2000
Aparate electrice de masurat indicatoare analogice cu actiune directa si accesoriile lor. Partea 4: Prescriptii particulare pentru frecventmetre

SR EN 60051-6:1998
Aparate electrice de masurat indicatoare cu actiune directa si accesoriile lor. Partea 6: Prescriptii specifice pentru ohmetre (impedantmetre) si conductometre

SR EN 60051-7:2000
Aparate electrice de masurat indicatoare analogice cu actiune directa si accesoriile lor. Partea 7: Prescriptii particulare pentru aparatele cu functii multiple

SR EN 60061-1:1993/A1:2001
Socluri pentru lampi, dulii si calibre pentru controlul interschimbabilitatii si securitatii. Partea 1: Socluri pentru lampi

SR EN 60061-1:1993/A2:2001
Socluri pentru lampi, dulii si calibre pentru controlul interschimbabilitatii si securitatii. Partea 1: Socluri pentru lampi

SR EN 60061-1:1993/A24:2001
Socluri pentru lampi, dulii si calibre pentru controlul interschimbabilitatii si securitatii. Partea 1: Socluri pentru lampi

SR EN 60061-1:1993/A3:2001
Socluri pentru lampi, dulii si calibre pentru controlul interschimbabilitatii si securitatii. Partea 1: Socluri pentru lampi

SR EN 60061-1:1993/A4:2001
Socluri pentru lampi, dulii si calibre pentru controlul interschimbabilitatii si securitatii. Partea 1: Socluri pentru lampi

SR EN 60061-1:1993/A5:2001
Socluri pentru lampi, dulii si calibre pentru controlul interschimbabilitatii si securitatii. Partea 1: Socluri pentru lampi

SR EN 60065:2001
Aparate electronice audio, video si similare. Cerinte de securitate

SR EN 60110-1:2001
Condensatoare de putere pentru instalatii de incalzire prin inductie. Partea 1: Generalitati

SR EN 60127-1:2001
Sigurante fuzibile miniatura. Partea 1: Definitii pentru sigurante fuzibile miniatura si prescriptii generale pentru elemente de inlocuire miniatura

SR EN 60127-2:2001
Sigurante fuzibile miniatura. Partea 2: Elemente de inlocuire tubulare

SR EN 60127-4:2001
Sigurante fuzibile miniatura. Partea 4: Elemente de inlocuire modulare universale (UMF)

SR EN 60143-1:2001
Condensatoare serie pentru retele electrice. Partea 1: Generalitati. Caracteristici functionale, incercari si valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare si utilizare

SR EN 60143-2:2001
Serie de condensatoare pentru retelele electrice. Partea 2: Echipament de protectie pentru baterii de condensatoare serie

SR EN 60155:2001/A1:2001
Startere pentru lampi cu fluorescenta

SR EN 60155:2001
Startere pentru lampi fluorescente

SR EN 60188:2001/A1:2001
Lampi cu vapori de mercur la inalta presiune

SR EN 60188:2001/A5:2001
Lampi cu vapori de mercur la inalta presiune

SR EN 60188:2001
Lampi cu vapori de mercur la inalta presiune

SR EN 60204-1:2000
Securitatea masinilor. Echipamentul electric al masinilor. Partea 1: Cerinte generale

SR EN 60215:2001
Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectrica

SR EN 60215:1989/A1:2001
Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectrica

SR EN 60215:1989/A2:2001
Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectrica

SR EN 60252:2001
Condensatoare pentru motoare de curent alternativ

SR EN 60269-1:2001
Sigurante fuzibile de joasa tensiune. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60269-2+A1:2001
Sigurante fuzibile de joasa tensiune. Partea 2: Prescriptii suplimentare pentru sigurante fuzibile destinate a fi utilizate la persoane calificate (sigurante fuzibile pentru aplicatii industriale)

SR EN 60269-4:2001/A1:2001
Sigurante fuzibile de joasa tensiune. Partea 4: Prescriptii suplimentare referitoare la elemente de inlocuire pentru sigurante fuzibile de protectie a dispozitivelor cu semiconductoare

SR EN 60269-4:2001
Sigurante fuzibile de joasa tensiune. Partea 4: Prescriptii suplimentare referitoare la elemente de inlocuire pentru sigurante fuzibile de protectie a dispozitivelor cu semiconductoare

SR EN 60309-1:2001
Prize de curent pentru uz industrial. Partea 1: Reguli generale

SR EN 60309-2:2000
Prize de curent pentru uz industrial. Partea 2: Prescriptii de interschimbabilitate dimensionala pentru aparate cu stifturi si teci

SR EN 60320-1+A1:1999
Conectoare pentru uz casnic si de uz general similar. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60335-1:1999
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60335-2-2+A1+A2:2001
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru aspiratoare si aparate de curatare cu aspirare de apa

SR EN 603352-3+A1+A2:2001
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru fiare de calcat electrice

SR EN 60335-2-4:2001
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru storcatoare centrifugale

SR EN 60335-2-4:2001/A1:2001
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru storcatoare centrifugale

SR EN 60335-2-7:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-7: Prescriptii particulare pentru masini de spalat rufe

SR EN 60335-2-8:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-8: Prescriptii particulare pentru aparate electrice de ras, masini de tuns si aparate similare

SR EN 60335-2-9:2001/A1:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-9: Prescriptii particulare pentru prajitoare de paine, gratare, vase de coacere si aparate similare

SR EN 60335-2-9:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-9: Prescriptii particulare pentru prajitoare de paine, gratare, vase de coacere si aparate similare

SR EN 60335-2-10:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-10: Prescriptii particulare pentru aparate de prelucrare a podelelor si masini de periat umed

SR EN 60335-2-11:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-11: Prescriptii particulare pentru uscatoare de rufe cu tambur

SR EN 60335-2-11:2001/A1:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-11: Prescriptii particulare pentru uscatoare de rufe cu tambur

SR EN 60335-2-12:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-12: Prescriptii particulare pentru plite electrice de incalzit si aparate similare

SR EN 60335-2-13:2001/A2:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-13: Prescriptii particulare pentru vase de prajit in grasime, tigai de prajit si aparate similare

SR EN 60335-2-13:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-13: Prescriptii particulare pentru vase de prajit in grasime, tigai de prajit si aparate similare

SR EN 60335-2-14+A11+A1+A2:2000
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru aparate de bucatarie

SR EN 60335-2-15:2001/A1:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-15: Prescriptii particulare pentru aparate de incalzit lichide

SR EN 60335-2-15:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-15: Prescriptii particulare pentru aparate de incalzit lichide

SR EN 60335-2-16:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-16: Prescriptii particulare pentru aparate de evacuare a deseurilor alimentare

SR EN 60335-2-17:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-17: Prescriptii particulare pentru paturi, perne si aparate flexibile similare de incalzit

SR EN 60335-2-21:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-21: Prescriptii particulare pentru aparate de incalzit apa cu acumulare

SR EN 60335-2-23:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-23: Prescriptii particulare pentru aparate de ingrijit pielea sau parul

SR EN 60335-2-24:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-24: Prescriptii particulare pentru racitoare, aparate de preparat inghetata si aparate de fabricat gheata

SR EN 60335-2-26:2000
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru ceasuri

SR EN 60335-2-27:2001/A11:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-27: Prescriptii particulare pentru aparate de expunere a pielii la raze ultraviolete si infrarosii

SR EN 60335-2-27:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-27: Prescriptii particulare pentru aparate de expunere a pielii la raze ultraviolete si infrarosii

SR EN 60335-2-28:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-28: Prescriptii particulare pentru masini de cusut

SR EN 60335-2-29+A11:2000
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru incarcatoare de baterie

SR EN 60335-2-30:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-30: Prescriptii particulare pentru aparate de incalzit incaperi

SR EN 60335-2-31:2001/A1:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-31: Prescriptii particulare pentru hote de bucatarie

SR EN 60335-2-31:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-31: Prescriptii particulare pentru hote de bucatarie

SR EN 60335-2-32:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-32: Prescriptii particulare pentru aparate de masaj

SR EN 60335-2-34:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-34: Prescriptii particulare pentru motocompresoare

SR EN 60335-2-35:2000
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru incalzitoare de apa instantanee

SR EN 60335-2-40:2001
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru pompe de caldura, aparate de aer conditionat si dezumidificatoare

SR EN 60335-2-41:2001
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru pompe de lichide a caror temperatura nu depaseste 35 grade C

SR EN 60335-2-43:2001
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru aparate de uscat rufe si uscatoare de prosoape

SR EN 60335-2-44:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-44: Prescriptii particulare pentru masini de calcat

SR EN 60335-2-45:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-45: Prescriptii particulare pentru scule portabile de incalzit si aparate similare

SR EN 60335-2-47:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-47: Prescriptii particulare pentru marmite electrice de uz comercial

SR EN 60335-2-48:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-48: Prescriptii particulare pentru gratare si prajitoare electrice de paine de uz comercial

SR EN 60335-2-49:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-49: Prescriptii particulare pentru dulapuri electrice de incalzit pentru uz comercial

SR EN 60335-2-50:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-50: Prescriptii particulare pentru aparate electrice de incalzit tip bains-marie pentru uz comercial

SR EN 60335-2-51:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-51: Prescriptii particulare pentru pompe de circulatie fixe pentru instalatii de incalzit si distribuit apa

SR EN 60335-2-52:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-52: Prescriptii particulare pentru aparate de igiena orala

SR EN 60335-2-53:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-53: Prescriptii particulare pentru aparate de incalzit sauna

SR EN 60335-2-54+A11:2000
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru aparatele de curatat suprafete, utilizand lichide

SR EN 60335-2-55:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-55: Prescriptii particulare pentru aparate electrice pentru utilizare in acvarii si bazine de gradina

SR EN 60335-2-56:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-56: Prescriptii particulare pentru proiectare de imagini si aparate similare

SR EN 60335-2-58:2001/A1:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-58: Prescriptii particulare pentru masini electrice de spalat vase de uz comercial

SR EN 60335-2-58:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-58: Prescriptii particulare pentru masini electrice de spalat vase de uz comercial

SR EN 60335-2-59:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-59: Prescriptii particulare pentru aparate de distrus insecte

SR EN 60335-2-60:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-60: Prescriptii particulare pentru cazi cu bule de aer

SR EN 60335-2-61:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-61: Prescriptii particulare pentru aparate de incalzit cu acumulare

SR EN 60335-2-62:2001/A1:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-62: Prescriptii particulare pentru plonjoare electrice de uz comercial

SR EN 60335-2-62:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-62: Prescriptii particulare pentru plonjoare electrice de uz comercial

SR EN 60335-2-65:2000
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru epuratoare de aer

SR EN 60335-2-66:2001
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru dispozitive de incalzit saltele cu apa

SR EN 60335-2-69:2001
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 269: Prescriptii particulare pentru aspiratoare care aspira apa sau uscate, inclusiv periile cu motor, pentru uz industrial si comercial

SR EN 60335-2-71:2001/A1:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-71: Prescriptii particulare pentru aparate electrice de incalzit destinate reproducerii si cresterii animalelor

SR EN 60335-2-71:2001/A2:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-71: Prescriptii particulare pentru aparate electrice de incalzit destinate reproducerii si cresterii animalelor

SR EN 60335-2-71:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-71: Prescriptii particulare pentru aparate electrice de incalzit destinate reproducerii si cresterii animalelor

SR EN 60335-2-73:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-73: Prescriptii particulare pentru termoplonjoare fixe

SR EN 60335-2-74:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-74: Prescriptii particulare pentru termoplonjoare mobile

SR EN 60335-2-78:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-78: Prescriptii particulare pentru gratar electric de exterior

SR EN 60335-2-79:2001/A11:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-79: Prescriptii particulare pentru aparate de curatat de inalta presiune si aparate de curatat cu vapori, de uz industrial si comercial

SR EN 60335-2-79:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-79: Prescriptii particulare pentru aparate de curatat de inalta presiune si aparate de curatat cu vapori, de uz industrial si comercial

SR EN 60335-2-80:2000
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru ventilatoare

SR EN 60335-2-81:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-81: Prescriptii particulare pentru saci de incalzit picioare si carpete de incalzit

SR EN 60335-2-84:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-84: Prescriptii particulare pentru toalete

SR EN 60335-2-85:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-85: Prescriptii particulare pentru aparate de vapori pentru tesaturi

SR EN 60335-2-87:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-87: Prescriptii particulare pentru aparate electrice de anestezie pentru animale

SR EN 60335-2-88:2001
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru umidificatoare destinate utilizarii cu aparate de incalzit, de ventilat sau de aer conditionat

SR EN 60335-2-90:2001
Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea 2-90: Prescriptii particulare pentru cuptoare cu microunde pentru uz comercial

SR EN 60335-2-98:2001
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru umidificatoare

SR EN 60357:2001/A10:2001
Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)

SR EN 60357:2001/A11:2001
Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)

SR EN 60357:2001/A12:2001
Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)

SR EN 60357:2001/A4:2001
Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)

SR EN 60357:2001/A5:2001
Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)

SR EN 60357:2001/A6:2001
Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)

SR EN 60357:2001/A7:2001
Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)

SR EN 60357:2001/A8:2001
Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)

SR EN 60357:2001/A9:2001
Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)

SR EN 60357:2001
Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)

SR EN 60360:2001
Metoda standardizata de masurare a incalzirii soclului lampii

SR EN 60399:2001/A1:2001
File de standarde pentru filetare cu filete rotunde pentru dulii E14 si E 27 cu inel de abajur

SR EN 60399:2001
File de standarde pentru filetare cu filete rotunde pentru dulii E14 si E 27 cu inel de abajur

SR EN 60400:2001
Dulii pentru lampi fluorescente tubulare si dulii pentru startere

SR EN 60432-1:2001
Lampi cu incandescenta. Prescriptii de securitate. Partea 1: Lampi cu filament de wolfram pentru uz casnic si iluminat general similar

SR EN 60432-2:2001
Lampi cu incandescenta. Prescriptii de securitate. Partea 2: Lampi cu filament de wolfram-halogen pentru uz casnic si iluminat general similar

SR EN 60439-2:2001
Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 2: Prescriptii particulare pentru canale de cabluri prefabricate

SR EN 60439-3:2001/A1:2001
Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 3: Prescriptii particulare pentru ansambluri de aparataj de joasa tensiune destinate instalarii in locuri accesibile persoanelor neautorizate in timpul utilizarii lor. Tablouri de distributie

SR EN 60439-3:2001
Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 3: Prescriptii particulare pentru ansambluri de aparataj de joasa tensiune destinate instalarii in locuri accesibile persoanelor neautorizate in timpul utilizarii lor. Tablouri de distributie

SR EN 60439-4:2001/A1:2001
Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 4: Prescriptii particulare pentru ansambluri pentru santier

SR EN 60439-4:2001/A2:2001
Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 4: Prescriptii particulare pentru ansambluri pentru santier

SR EN 60439-4:2001
Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 4: Prescriptii particulare pentru ansambluri pentru santier

SR CEI 60477:1993
Rezistoare de laborator de curent continuu

SR EN 60477:1993/A1:2001
Rezistoare de laborator de curent continuu

SR EN 60477-2:2001
Rezistoare de laborator. Partea 2: Rezistoare de laborator de curent alternativ

SR EN 60477-2:2001/A1:2001
Rezistoare de laborator. Partea 2: Rezistoare de laborator, de c.a

SR EN 60519-2:2001
Securitatea in instalatiile electrotermice. Partea 2: Prescriptii particulare pentru instalatiile de incalzire cu rezistenta

SR EN 60519-3:2001
Securitatea in instalatiile electrotermice. Partea 3: Prescriptii particulare pentru instalatiile de incalzire cu inductie si cu conductie si pentru instalatiile de topire cu inductie

SR EN 60529:1995
Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP)

SR EN 60598-1:1994
Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescriptii generale si incercari

SR EN 60598-2-2+A1:1998
Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 2: Corpuri de iluminat incastrate

SR EN 60598-2-3:1995
Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 3: Corpuri de iluminat public

SR EN 60598-2-5+A2:1995
Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 5: Proiectoare

SR EN 60598-2-6+A1:1998
Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 6: Corpuri de iluminat cu transformator sau convertizor incorporat pentru lampi electrice cu incandescenta

SR EN 60598-2-7:1989/A13:2001
Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 7: Corpuri de iluminat portabile utilizate in gradini

SR EN 60598-2-7:1989/A2:2001
Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 7: Corpuri de iluminat portabile utilizate in gradini

SR EN 60598-2-8:2001
Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 8: Lampi de mana

SR EN 60598-2-8:1997/A1:2001
Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 8: Lampi de mana

STAS CEI 60598-2-9-92
Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 9: Corpuri de iluminat pentru tehnica fotografica si cinematografica (neprofesionale)

SR EN 60598-2-17+A2:1998
Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 17: Corpuri de iluminat pentru iluminatul scenelor de teatru, studiourilor de televiziune, cinema si foto (de interior si de exterior)

SR EN 60598-2-19:1989/A2:2001
Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 19: Corpuri de iluminat cu circulatie de aer (reguli de securitate)

SR EN 60598-2-22:1998
Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 22: Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranta

SR EN 60618+A2:2000
Divizoare inductive de tensiune

SR EN 60669-2-1:2001
Intreruptoare pentru instalatii electrice fixe casnice si similare. Partea 2: Prescriptii particulare. Sectiunea 1: intreruptoare electronice

SR EN 60669-2-2:2001
Intreruptoare pentru instalatii electrice fixe pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare. Sectiunea 2: Intreruptoare cu comanda electromagnetica de la distanta (teleruptoare)

SR EN 60669-2-3:2001
Intreruptoare pentru instalatii electrice fixe casnice si similare. Partea 2: Prescriptii particulare, intreruptoare cu temporizare

SR EN 60691:2001
Protectoare termice. Prescriptii si ghid de aplicare

SR EN 60695-1-1:2001
Incercari privind riscurile de foc. Partea 1-1: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Directive generale

SR EN 60695-2-1/0:1998
Incercari privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de incercare. Sectiunea 1/fila 0: Metode de incercare cu fir incandescent. Generalitati

SR EN 60695-2-1/1:1998
Incercari privind riscurile de foc. Partea 2: Metode de incercare. Sectiunea 1/fila 1: incercare cu fir incandescent pe produse finite si ghid

SR EN 60695-2-1/2:1998
Incercari privind riscurile de foc. Partea 2: Metode de incercare. Sectiunea 1/fila 2: incercarea de inflamabilitate cu fir incandescent pe materiale

SR EN 60695-2-1/3:1998
Incercari privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de incercare. Sectiunea 1/fila 3: incercare de aprindere cu fir incandescent pe materiale

SR EN 60695-2-2+A1:1998
Incercari privind riscurile de foc. Partea 2: Metode de incercare. Sectiunea 2: incercarea cu arzator-ac

SR EN 60695-2-4/0:1993
Incercari privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de incercare. Sectiunea 4/Fila 0: Metode de incercare la flacara tip difuzie si tip preamestec

SR EN 60695-2-4/1:1994
Incercari privind riscurile de foc. Partea 2: Metode de incercare. Sectiunea 4/fila 1: Flacara de incercare tip preamestec cu putere nominala de 1 kW si ghid

SR EN 60695-2-4/1:1993/A1:2001
Incercari privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de incercare. Sectiunea 4/fila 1: Flacara de incercare tip preamestec cu putere nominala de 1 kW si ghid

SR EN 60695-11-10:2001
Incercarile privind riscurile de foc. Partea 11-10: Flacari de incercare. Metode de incercare orizontala si verticala la flacara de 50W

SR EN 60695-11-20:2001
Incercari privind riscurile de foc. Partea 11-20: Flacari de incercare. Metode de incercare cu flacara de 500 W

SR EN 60719:1998
Calculul valorilor minime si maxime ale dimensiunilor exterioare medii ale cablurilor cu conductoare circulare de cupru de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv

SR EN 60730-1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60730-2-1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2: Prescriptii particulare pentru dispozitivele de comanda automata pentru aparate de uz casnic si similar

SR EN 60730-2-2:2001/A1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-2: Prescriptii particulare pentru dispozitivele de protectie termica ale motoarelor

SR EN 60730-2-2:2001/A11:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-2: Prescriptii particulare pentru dispozitivele de protectie termica ale motoarelor

SR EN 60730-2-2:2001/A2:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-2: Prescriptii particulare pentru dispozitivele de protectie termica ale motoarelor

SR EN 60730-2-2:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-2: Prescriptii particulare pentru dispozitivele de protectie termica ale motoarelor

SR EN 60730-2-3:2001/A1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-3: Prescriptii particulare pentru protectoare termice ale balasturilor pentru lampi tubulare fluorescente

SR EN 60730-2-3:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-3: Prescriptii particulare pentru protectoare termice ale balasturilor pentru lampi tubulare fluorescente

SR EN 60730-2-4:2001/A1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-4: Prescriptii particulare pentru protectia termica a motoarelor pentru motocompresoare de tip ermetic si semiermetic

SR EN 60730-2-4:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-4: Prescriptii particulare pentru protectia termica a motoarelor pentru motocompresoare de tip ermetic si semiermetic

SR EN 60730-2-5:2001/A1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-5: Prescriptii particulare pentru sisteme de comanda automata ale aprinzatoarelor

SR EN 60730-2-5:2001/A2:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-5: Prescriptii particulare pentru sisteme de comanda automata ale aprinzatoarelor

SR EN 60730-2-5:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-5: Prescriptii particulare pentru sisteme de comanda automata ale aprinzatoarelor

SR EN 60730-2-6:2001/A1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-6: Prescriptii particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la presiune inclusiv prescriptii mecanice

SR EN 60730-2-6:2001/A2:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-6: Prescriptii particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la presiune inclusiv prescriptii mecanice.

SR EN 60730-2-6:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-6: Prescriptii particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la presiune inclusiv prescriptii mecanice

SR EN 60730-2-7:2001/A1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-7: Prescriptii particulare pentru programatoare si intreruptoare temporizate

SR EN 60730-2-7:2001/A11:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-7: Prescriptii particulare pentru programatoare si intreruptoare temporizate

SR EN 60730-2-7:2001/A12:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-7: Prescriptii particulare pentru programatoare si intreruptoare temporizate

SR EN 60730-2-7:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-7: Prescriptii particulare pentru programatoare si intreruptoare temporizate

SR EN 60730-2-8:2001/A1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-8: Prescriptii particulare pentru electrovalve hidraulice, inclusiv prescriptii mecanice

SR EN 60730-2-8:2001/A2:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-8: Prescriptii particulare pentru electrovalve hidraulice, inclusiv prescriptii mecanice

SR EN 60730-2-8:2001
Dispozitive pentru comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-8: Prescriptii particulare pentru electrovalve hidraulice, inclusiv prescriptii mecanice

SR EN 60730-2-9:2001/A2:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la temperatura

SR EN 60730-2-9:2001/A11:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la temperatura

SR EN 60730-2-9:2001/A1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la temperatura

SR EN 60730-2-9:2001
Dispozitive pentru comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la temperatura

SR EN 60730-2-10:2001/A1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-10: Prescriptii particulare pentru relee electrice de pornire a motoarelor

SR EN 60730-2-10:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-10: Prescriptii particulare pentru relee electrice de pornire a motoarelor

SR EN 60730-2-11:2001/A1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-11: Prescriptii particulare pentru regulatoare de energie

SR EN 60730-2-11:2001/A2:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-11: Prescriptii particulare pentru regulatoare de energie

SR EN 60730-2-11:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-11: Prescriptii particulare pentru regulatoare de energie

SR EN 60730-2-12:2001/A1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-12: Prescriptii particulare pentru zavoare electrice pentru usi

SR EN 60730-2-12:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-12: Prescriptii particulare pentru zavoare electrice pentru usi

SR EN 60730-2-13:2001/A1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-13: Prescriptii particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la umiditate

SR EN 60730-2-13:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-13: Prescriptii particulare pentru dispozitive sensibile la umiditate

SR EN 60730-2-14:2001
Dispozitive pentru comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-14: Prescriptii particulare pentru dispozitive de actionare electrice

SR EN 60730-2-15:2001/A1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-15: Prescriptii particulare pentru dispozitive de comanda automata pentru detectarea nivelului de apa de tip flotor sau electrod utilizate in realizarea boilerelor

SR EN 60730-2-15:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-15: Prescriptii particulare pentru dispozitive de comanda automata pentru detectarea nivelului de apa de tip flotor sau electrod utilizate in realizarea boilerelor.

SR EN 60730-2-16:2001/A1:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-16: Prescriptii particulare pentru dispozitive de comanda automata de detectare a nivelului de apa de tip flotor pentru uz casnic si similar

SR EN 60730-2-16:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-16: Prescriptii particulare pentru dispozitive de comanda automata de detectare a nivelului de apa de tip flotor pentru uz casnic si similar

SR EN 60730-2-18:2001
Dispozitive de comanda automata ale aparatelor pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-18: Prescriptii particulare pentru dispozitive de comanda automata de detectare a debitului de apa si aer inclusiv prescriptiile mecanice

SR EN 60742:1998
Transformatoare de separare a circuitelor si transformatoarelor de securitate. Prescriptii

SR CEI 60804+A1+A2:1995
Sonometre integratoare - mediatoare

SR CEI 60811-1-1:1995
Metode de incercari comune pentru materialele de izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generala. Sectiunea 1: Masurarea grosimilor si a dimensiunilor exterioare. Determinarea proprietatilor mecanice

SR EN 60811-1-2:1996
Metode de incercari comune pentru materialele de izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generala. Sectiunea 2: Metode de imbatranire termica

SR EN 60811-1-3:1996
Metode de incercari comune pentru materialele de izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generala. Sectiunea 3: Metode de determinare a densitatii, incercari de absorbtie de apa. Incercare de contractie

SR EN 60811-1-4:1995
Metode de incercari comune pentru materialele de izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generala. Sectiunea 4: Incercari la temperatura joasa

SR EN 60811-2-1:2001
Metode de incercari comune pentru materialele de izolatie si de manta ale cablurilor electrice si optice. Partea 2-1: Metode specifice pentru amestecuri elastomerice. Incercari de rezistenta la ozon, de alungire la cald si la imersie in ulei mineral

SR EN 60811-3-1:1995
Metode de incercari comune pentru materialele de izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Sectiunea 1: incercare de presare la cald. Incercari de rezistenta la fisurare

SR EN 60811-3-1:1995/A1:1998
Metode de incercari comune pentru materialele de izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Sectiunea 1: incercare de presare la cald. Incercari de rezistenta la fisurare

SR EN 60811-3-2:1996
Metode de incercari comune pentru materialele de izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Sectiunea 2: incercare de pierdere de masa. Incercare de stabilitate termica

SR EN 60811-4-1:1995
Metode de incercari comune pentru materialele de izolatie si de manta ale cablurilor electrice. Partea 4: Metode specifice pentru amestecuri de polietilena si polipropilena. Sectiunea 1: Rezistenta la fisurare datorita solicitarilor mediului inconjurator. Incercarea de infasurare dupa imbatranire termica in aer. Masurarea indicelui de fluiditate la cald. Masurarea continutului de negru de fum si/sau de umpluturi minerale din PE

SR EN 60825-1+A11:1999
Securitatea in utilizare a produselor cu laser. Partea 1: Clasificarea echipamentului, prescriptii si ghid de utilizare

SR EN 60831-1:2001
Condensatoarele sunt de putere autoregeneratoare, destinate a fi instalate in retelele de curent alternativ cu tensiune nominala pana la 1000 V inclusiv. Partea 1: Generalitati. Caracteristici functionale, incercari si valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare si exploatare

SR EN 60831-2:1997
Condensatoarele sunt de putere autogeneratoare, destinate a fi instalate in retelele de curent alternativ cu tensiunea nominala pana la 1 kV inclusiv. Partea 2: incercare de imbatranire, incercare de autoregenerare si incercare de distrugere

SR EN 60898+A1:1995
Intreruptoare automate pentru protectia la supracurenti pentru instalatii casnice si similare

SR EN 60898+A1:1995/A11:2001
Intreruptoare automate pentru protectia la supracurenti pentru instalatii casnice si similare

SR EN 60898+A1:1995/A12:2001
Intreruptoare automate pentru protectia la supracurenti pentru instalatii casnice si similare

SR EN 60898+A1:1995/A13:2001
Intreruptoare automate pentru protectia la supracurenti pentru instalatii casnice si similare

SR EN 60898+A1:1995/A14:2001
Intreruptoare automate pentru protectia la supracurenti pentru instalatii casnice si similare

SR EN 60898+A1:1995/A15:2001
Intreruptoare automate pentru protectia la supracurenti pentru instalatii casnice si similare

SR EN 60898+A1:1995/A16:2001
Intreruptoare automate pentru protectia la supracurenti pentru instalatii casnice si similare

SR EN 60898+A1:1995/A17:2001
Intreruptoare automate pentru protectia la supracurenti pentru instalatii casnice si similare

SR EN 60898+A1:1995/A18:2001
Intreruptoare automate pentru protectia la supracurenti pentru instalatii casnice si similare

SR EN 60922:2000
Aparate auxiliare pentru lampi. Balasturi pentru lampi cu descarcare (cu exceptia lampilor fluorescente tubulare). Prescriptii generale si prescriptii de securitate

SR EN 60926:1998
Aparate auxiliare pentru lampi. Dispozitive de amorsare (altele decat starterele cu licarire). Prescriptii generale si prescriptii de securitate

SR EN 60928:1998
Aparate auxiliare pentru lampi. Balasturi electronice alimentate in curent alternativ pentru lampi fluorescente tubulare. Prescriptii generale si prescriptii de securitate

SR EN 60931-1:2001
Condensatoarele sunt de putere neautoregeneratoare destinate a fi instalate in retelele de curent alternativ cu tensiunea nominala pana la 1 KV inclusiv. Partea 1: Generalitati. Caracteristici functionale, incercari si valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare si exploatare

SR EN 60931-2:1998
Condensatoarele sunt de putere neautoregeneratoare, destinate a fi instalate in retelele de curent alternativ cu tensiunea nominala pana la 1 kV inclusiv. Partea 21: incercare de imbatranire si incercare de distrugere

SR EN 60931-3:2001
Condensatoarele sunt de putere neautoregeneratoare, destinate a fi instalate in retelele de curent alternativ cu tensiunea nominala pana la 1 KV inclusiv. Partea 3: Sigurante fuzibile interne

SR EN 60947-1:2001
Aparataj de joasa tensiune. Partea 1: Reguli generale

SR EN 60947-3:2001
Aparataj de joasa tensiune. Partea 3: Intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare si combinatii cu fuzibile

SR EN 60947-4-1:1994
Aparataj de joasa tensiune. Partea 4: Contactoare si demarcare de motoare. Sectiunea 1: Contactoare si demarcare electromecanice

SR EN 60947-4-2:2001
Aparataj de joasa tensiune. Partea 4-2: Contactoare si demarcare de motoare. Controlere si demarcare cu semiconductoare pentru motoare de curent alternativ

SR EN 60947-4-3:2001
Aparataj de joasa tensiune. Partea 4-3: Contactoare si demarcare de motoare. Controlere si contactoare cu semiconductoare pentru alte sarcini decat motoare, in curent alternativ

SR EN 60947-5-1:2001
Aparataj de joasa tensiune. Partea 5: Aparate si elemente de comutatie pentru circuite de comanda. Sectiunea 1: Aparate electromecanice pentru circuite de comanda

SR EN 60947-5-1:2001/A1:2001
Aparataj de joasa tensiune. Partea 5: Aparate si elemente de comutatie pentru circuite de comanda. Sectiunea 1: Aparate electromecanice pentru circuite de comanda

SR EN 60947-5-1:2001/A12:2001
Aparataj de joasa tensiune. Partea 5: Aparate si elemente de comutatie pentru circuite de comanda. Sectiunea 1: Aparate electromecanice pentru circuite de comanda

SR EN 60947-5-3:2001
Aparataj de joasa tensiune. Partea 5-3: Aparate si elemente de comutatie pentru circuite de comanda. Prescriptii pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definita in conditii de defect (PDF)

SR EN 60947-6-1:1993
Aparataj de joasa tensiune. Partea 6: Echipamente cu functii multiple. Sectiunea 1: Echipamente de comutatie de transfer automat

SR EN 60947-6-1:1993/A1:2001
Aparataj de joasa tensiune. Partea 6: Echipamentele cu functii multiple. Sectiunea 1: Echipamente de comutatie de transfer automat

SR EN 60947-6-1:1993/A2:2001
Aparataj de joasa tensiune. Partea 6: Echipamentele cu functii multiple. Sectiunea 1: Echipamente de comutatie de transfer automat

SR EN 60947-6-2:1996
Aparataj de joasa tensiune. Partea 6: Echipamente cu functiuni multiple. Sectiunea 2: Aparate (sau echipament) de comutatie, de comanda, de protectie (ACP)

SR EN 60947-7-1:1993
Aparataj de joasa tensiune. Partea 7: Echipamente accesorii. Sectiunea 1: Blocuri de jonctiune pentru conductoare din cupru

SR EN 60947-7-2:2001
Aparataj de joasa tensiune. Partea 7: Echipamente accesorii. Sectiunea 2: Blocuri de jonctiune ale conductoarelor de protectie din cupru

SR EN 60950+A1:1995
Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birou

SR EN 60950+A1:1995/A2:1996
Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birou

SR EN 60950+A1:1995/A3:1997
Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birou

SR EN 60950:2001
Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei

SR EN 60968+A1:1997
Lampi cu balast integrat pentru iluminat general. Prescriptii de securitate

SR EN 60999-1:2001
Dispozitive de conexiune. Prescriptii de securitate pentru organe de strangere cu si fara surub pentru conductoare de cupru. Partea 1: Prescriptii generale si particulare pentru organele de strangere pentru conductoarele cu sectiune de la 0,2 mm2 pana la 35 mm2 (inclusiv)

SR EN 61008-1:2001/A14:2001
Intreruptoare automate de curent diferential rezidual fara protectie incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar. Partea 1: Reguli generale

SR EN 61008-1:2001/A2:2001
Intreruptoare automate de curent diferential rezidual fara protectie incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar. Partea 1: Reguli generale

SR EN 61008-1:2001
Intreruptoare automate de curent diferential rezidual fara protectie incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar. Partea 1: Reguli generale

SR EN 61008-2-1:2001/A11:2001
Intreruptoare automate de curent diferential rezidual fara protectie incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar. Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la intreruptoarelor automate de curent diferential rezidual fara protectie incorporata la supracurenti, functional independente cu tensiunea de alimentare

SR EN 61008-2-1:2001
Intreruptoare automate de curent diferential rezidual fara protectie incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar. Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la intreruptoarelor automate de curent diferential rezidual fara protectie incorporata la supracurenti, functional independente cu tensiunea de alimentare

SR EN 61009-1:2001/A1:2001
Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar. Partea 1: Reguli generale

SR EN 61009-1:2001/A14:2001
Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar. Partea 1: Reguli generale

SR EN 61009-1:2001
Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar. Partea 1: Reguli generale

SR EN 61009-2-1:2001/A11:2001
Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar. Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la intreruptoarele automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporata la supracurenti, functional independente de tensiunea de alimentare

SR EN 61009-2-1:2001
Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar. Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la intreruptoarele automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporata la supracurenti, functional independente de tensiunea de alimentare

SR EN 61058-1+A1:1998
Intreruptoare pentru aparate. Partea 1: Reguli generale

SR EN 61058-2-1:2001/A1:2001
Intreruptoare pentru aparate. Partea 2-1: Reguli particulare pentru intreruptoarele pentru cabluri flexibile

SR EN 61058-2-1:2001
Intreruptoare pentru aparate. Partea 2-1: Reguli particulare pentru intreruptoarele pentru cabluri flexibile

SR EN 61058-2-5:2001
Intreruptoare pentru aparate. Partea 2-5: Reguli particulare pentru selectoare

SR EN 61071-1:1998
Condensatoare pentru electronica de putere. Partea 1: Generalitati

SR EN 61071-2:1998
Condensatoare pentru electronica de putere. Partea 2: Prescriptii pentru incercarea de deconectare a sigurantelor fuzibile, incercarea de distrugere, incercarea de autoregenerare si incercare de anduranta

SR EN 61095:2001/A11:2001
Contactoare electromecanice pentru uz casnic si similar

SR EN 61095:2001
Contactoare electromecanice pentru uz casnic si similar

SR EN 61131-2+A11:1999
Automate programabile. Partea 2: Cerinte si incercari ale echipamentelor

SR EN 61167+A1:1998
Lampi cu halogenuri metalice

SR EN 61195:1997
Lampi fluorescente cu doua socluri. Prescriptii de securitate

SR EN 61199:1997
Lampi fluorescente cu un singur soclu. Prescriptii de securitate

SR EN 61204:2001
Surse de alimentare in curent continuu de joasa tensiune. Caracteristici de performanta si cerinte de securitate

SR EN 61230:1997
Lucrari sub tensiune. Dispozitive mobile de legare la pamant sau de legare la pamant si in scurtcircuit

SR EN 61230:1995/A11:2001
Lucrari sub tensiune. Dispozitive portabile de legare la pamant sau de legare la pamant si in scurtcircuit

SR EN 61293:2001
Marcarea aparatelor electrice cu caracteristicile nominale referitoare la alimentarea electrica. Prescriptii de securitate

SR EN 61310-1:1999
Securitatea masinilor. Indicare, marcare si actionare. Partea 1: Specificatii pentru semnale vizuale, auditive si tactile

SR EN 61310-2:2000
Securitatea masinilor. Indicare, marcare si manevrare. Partea 2: Specificatii pentru marcare

SR EN 61310-3:2001
Securitatea masinilor. Indicare, marcare si actionare. Partea 3: Cerinte pentru amplasarea si functionarea elementelor de actionare

SR EN 61400-2:2001
Turbine eoliene. Securitatea turbinelor eoliene mici

SR EN 61558-1+A1:2000
Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare si analoage. Partea 1: Prescriptii generale si incercari

SR EN 61603-1:2001
Transmisia semnalelor audio si/sau video si a semnalelor similare utilizand radiatia in infrarosu. Partea 1: Generalitati

SR EN 61770:2001
Aparate electrice racordate la reteaua de alimentare cu apa. Prescriptii pentru evitarea returului apei prin sifonaj si defectarii ansamblurilor de racordare

SR EN 61812-1:2001
Relee cu timp specificat pentru aplicatii industriale. Partea 1: Prescriptii si incercari

SR EN 61812-1:2001/A11:2001
Relee cu timp specificat pentru aplicatii industriale. Partea 1: Prescriptii si incercari

SR HD 21.1 S3:2001
Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 1: Prescriptii generale

SR HD 21.2 S3:2001
Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 2: Metode de incercare

SR HD 21.3 S3:2001/A1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 3: Conductoare izolate pentru instalatii fixe

SR HD 21.3 S3:2001
Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 3: Conductoare izolate pentru instalatii fixe

SR HD 21.4 S2:2001
Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 4: Cabluri cu manta pentru instalatii fixe

SR HD 21.7 S2:2001/A1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 7: Conductoare izolate, cu temperatura conductorului de 90 grade C, pentru cablaj interior

SR HD 21.7 S2:2001
Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 7: Conductoare izolate, cu temperatura conductorului de 90 grade C, pentru cablaj interior

SR HD 21.8 S2:2001
Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 8: Cabluri cu un conductor izolat, fara manta, pentru ghirlande luminoase

SR HD 21.9 S2:2001/A1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 9: Conductoare izolate pentru instalatii fixe la temperatura joasa

SR HD 21.9 S2:2001
Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 9: Conductoare izolate pentru instalatii fixe la temperatura joasa

SR HD 21.10 S1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 10: Cordoane extensibile

SR HD 21.11 S1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 11: Cabluri pentru corpuri de iluminat

SR HD 21.12 S1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 12: Cabluri flexibile rezistente la caldura (cordoane)

SR HD 21.13 S1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 13: Cabluri flexibile cu manta de PVC, rezistente la ulei, cu doua sau mai multe conductoare

SR HD 22.1 S3:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 1: Prescriptii generale

SR HD 22.2 S3:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc, de tensiune nominala pana la 450/750 V inclusiv. Partea 2: Metode de incercare

SR HD 22.3 S3:2001/A1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 3: Cabluri izolate cu cauciuc siliconic rezistent la caldura

SR HD 22.3 S3:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 3: Cabluri izolate cu cauciuc siliconic rezistent la caldura

SR HD 22.4 S3:2001/A1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 4: Cordoane si cabluri flexibile

SR HD 22.4 S3:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 4: Cordoane si cabluri flexibile

SR HD 22.6 S2:2001/A1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 6: Cabluri pentru sudare cu arc

SR HD 22.6 S2:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 6: Cabluri pentru sudare cu arc

SR HD 22.7 S2:2001/A1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 7: Cabluri cu rezistenta marita la caldura, cu temperatura conductorului de 110 grade C pentru cablaj interior

SR HD 22.7 S2:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 7: Cabluri cu rezistenta marita la caldura, cu temperatura conductorului de 110 grade C pentru cablaj interior

SR HD 22.8 S2:2001/A1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 8: Cabluri cu manta de policloropren sau elastomer sintetic echivalent, pentru ghirlande luminoase

SR HD 22.8 S2:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 8: Cabluri cu manta de policloropren sau elastomer sintetic echivalent, pentru ghirlande luminoase

SR HD 22.9 S2:2001/A1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 9: Cabluri cu un conductor fara manta pentru instalatii fixe, avand emisie redusa de fum si de gaze corozive

SR HD 22.9 S2:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 9: Cabluri cu un conductor fara manta pentru instalatii fixe, avand emisie redusa de fum si de gaze corozive

SR HD 22.10 S1:2001/A1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 10: Cabluri flexibile cu izolatie de EPR si cu manta de poliuretan

SR HD 22.10 S1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 10: Cabluri flexibile cu izolatie de EPR si cu manta de poliuretan

SR HD 22.11 S1:2001/A1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 11: Cabluri si cordoane flexibile cu izolatie de EVA

SR HD 22.11 S1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 11: Cabluri si cordoane flexibile cu izolatie de EVA

SR HD 22.13 S1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 13: Cabluri flexibile cu unul sau mai multe conductoare, cu manta si izolatie de polimer reticulat, avand emisie redusa de fum si de gaze corozive

SR HD 22.14 S1:2001/A1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 14: Cordoane pentru aplicatii care necesita o mare flexibilitate

SR HD 22.14 S1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 14: Cordoane pentru aplicatii care necesita o mare flexibilitate

SR HD 22.15 S1:2001
Conductoare si cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 15: Cabluri multiconductoare cu izolatie si manta de cauciuc siliconic rezistent la caldura

SR HD 368 S1:2001
Aparate electrice de masurare inregistratoare cu actiune directa si accesoriile lor

SR HD 427 S1:2001
Reguli specifice de securitate la instalarea echipamentelor de sudare cu arc electric si procedee conexe

SR HD 549 S1:2001
Sisteme pentru conferinte. Cerinte electrice si audio

SR HD 586.1 S1:2001
Cabluri cu izolatie minerala, de tensiune nominala pana la 750 V. Partea 1: Cabluri

SR HD 586.2 S1:2001
Cabluri cu izolatie minerala, de tensiune nominala pana la 750 V. Partea 2: Terminatii

SR HD 603 S1:2001
Cabluri de distributie de tensiune nominala 0,6/1 kV

SR HD 604 S1:2001
Cabluri de energie 0,6/1 kV, cu comportare particulara la foc, pentru utilizare in centralele electrice

SR HD 605 S1:2001
Cabluri electrice. Metode de incercare suplimentare

SR HD 625.1 S1:2001
Coordonarea izolatiei echipamentelor in retelele de joasa tensiune. Partea 1: Principii, prescriptii si incercari

SR HD 626 S1:2001
Cabluri de distributie aeriene, de tensiune nominala Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2)kV

SR HD 627 S1:2001
Cabluri multiconductoare si multiperechi pentru instalare in aer si in pamant

SR HD 630.3.1 S2:2001
Sigurante fuzibile de joasa tensiune. Partea 3-1: Prescriptii suplimentare pentru sigurante fuzibile utilizate de persoane neautorizate (sigurante fuzibile de uz casnic si similar). Sectiunile de la I la IV

B. Standarde nationale pentru domeniile in care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.

STAS 8114/2-1-91
Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat fixe de uz general. Conditii tehnice speciale

STAS 9904/8-77
Masini electrice rotative. Metode de incercare. Determinarea pierderilor si a randamentului

STAS 12082-82
Rezistoare de laborator de curent continuu. Conditii tehnice generale de calitate