Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .......….....................………/ municipiului Bucuresti
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca
………………………………………………………
 
 
 
 
CARNET DE EVIDENTA
 
Nr. ……………/……/……….
   Nr.*……………/……/……….
 
 
 
 
Seria ……. Nr. 000000
 
 
 
* se completeaza ξn cazul transferului dosarului titularului la o alta agentie pentru ocuparea fortei de munca
 
 
 
 
 
 
 
FOAIE DE EVIDENTA
 
Angajatorul cu care a ξncetat raportul de munca sau de serviciu : …………………………………….
Data stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj ……………...
 
 
VIZE LUNARE
 
 	 	 
 	 	 
 	 	 
 	 	 
 
Data ξncetarii/ suspendarii dreptului de indemnizatie de somaj ………………….........……………………….......
…………………………………………………….….....
Motivul ξncetarii/ suspendarii dreptului de indemnizatie de somaj ………………...................…………………… ..........………..........................................................……..
 
 
 
 
Numele.………………………………......………..……
Prenumele.…………………………………..…….…....
Cod numeric personal.. ....………………………….…...
BI/ CI seria ……… nr. ...……………………………...
Domiciliul/ Resedinta:
Localitatea……………………judetul/sectorul…....….
Str. …………………….….. nr. …… bl. ……sc. …….
ap. …… tel. ………………………………………….. Oficiul postal nr: .....................………………………...
Ocupatia/ Meseria: ….…………..………………………
 
 
 
Seful agentiei locale	    Semnatura titularului
  pentru ocuparea
  fortei de munca ,           ……………………..	
………………………
 
  ( loc de stampila )
 
 
Nota: 
Prezentul document atesta statutul de somer indemnizat si de asigurat ξn cadrul sistemului public de pensii si de sanatate.
 
 
 
 
 
 
 
Obligatiile persoanei ξndreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj
 
 
a)	a)    sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cβte ori este solicitata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde este ξnregistrata pentru a primi sprijin ξn vederea ξncadrarii ξn munca;
b)	b)    sa comunice ξn termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca unde este ξnregistrata, orice modificare privind:
-	-     ξncadrarea ξn munca;
-	-     emiterea certificatului de ξnmatriculare sau a autorizatiei de functionare pentru a desfatura activitati independente;
-	-     realizarea unor venituri lunare mai mari decβt indemnizatia de somaj;
-	-     satisfacerea obligatiilor militare;
-	-     plecarea din tara;
-	-     concediul de maternitate sau de ξngrijire a copilului;
-	-     pensionarea;
-	-     admiterea ξntr-o forma de ξnvatamβnt;
-	-     alte situatii;
c)	c)    sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca unde este ξnregistrata;
d)	d)    sa faca dovada ca a cautat activ un loc de munca.