Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii

publicata īn Monitorul Oficial, partea I,  nr. 788 din 18 septembrie 2006

*
*   *
Oportunitatea urgentarii adoptarii prezentului proiect de act normativ rezulta din necesitatea īndeplinirii angajamentelor asumate de Romānia, Īn cadrul negocierilor privind capitolul 13 "Ocupare si politici sociale", de armonizare a legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar.

Modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, vizeaza remedierea aspectelor sensibile evidentiate Īn Raportul de monitorizare al Comisiei Europene, care a fost publicat īn data de 16 mai 2006.

De asemenea, modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, se numara printre masurile cuprinse īn Programul legislativ prioritar pentru integrarea īn Uniunea Europeana, program care stabileste adoptarea actului normativ pentru modificarea Codului muncii pāna la īnceputul lunii septembrie 2006.

Īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicata,
Guvernul Romāniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie īmpotriva concedierilor nelegale."

2. Dupa alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pentru munca egala sau de valoare egala este interzisa orice discriminare bazata pe criteriul de sex cu privire la toate elementele si conditiile de remunerare."

3. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Anterior īncheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata īn vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le īnscrie īn contract sau sa le modifice."

4. La articolul 18 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Īn cazul īn care persoana selectata īn vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, urmeaza sa-si desfasoare activitatea īn strainatate, angajatorul are obligatia de a-i comunica īn timp util, īnainte de plecare, informatiile prevazute la art. 17 alin. (2), precum si informatii referitoare la:"

5. La articolul 18 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz."

6. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Īn afara clauzelor esentiale prevazute la art. 17, īntre parti pot fi negociate si cuprinse īn contractul individual de munca si alte clauze specifice."

7. La articolul 56, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
"a) la data decesului salariatului;
b) la data ramānerii irevocabile a hotarārii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului;".

8. La articolul 56, litera c) se abroga.

9. Articolul 65 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 65. - (1) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta īncetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
(2) Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa."

10. La titlul II - Contractul individual de munca, capitolul V - Īncetarea contractului individual de munca, titlul sectiunii a 5-a va avea urmatorul cuprins:
"Concedierea colectiva. Informarea, consultarea salariatilor si procedura concedierilor colective"

11. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 68. - (1) Prin concediere colectiva se īntelege concedierea, īntr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana salariatului, a unui numar de:
a) cel putin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are īncadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati;
b) cel putin 10% din salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are īncadrati cel putin 100 de salariati, dar mai putin de 300 de salariati;
c) cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are īncadrati cel putin 300 de salariati.
(2) La stabilirea numarului efectiv de salariati concediati colectiv, potrivit alin. (1), se iau īn calcul si acei salariati carora le-au īncetat contractele individuale de munca din initiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fara legatura cu persoana salariatului, cu conditia existentei a cel putin 5 concedieri."

12. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69. - (1) Īn cazul īn care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri colective, acesta are obligatia de a initia, īn timp util si īn scopul ajungerii la o īntelegere, īn conditiile prevazute de lege, consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, cu privire cel putin la:
a) metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati care vor fi concediati;
b) atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salariatilor concediati.
(2) Īn perioada īn care au loc consultari, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentantilor salariatilor sa formuleze propuneri īn timp util, angajatorul are obligatia sa le furnizeze toate informatiile relevante si sa le notifice, īn scris, urmatoarele:
a) numarul total si categoriile de salariati;
b) motivele care determina concedierea preconizata;
c) numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere;
d) criteriile avute īn vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) masurile avute īn vedere pentru limitarea numarului concedierilor;
f) masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza sa fie acordate salariatilor concediati, conform dispozitiilor legale si/sau contractului colectiv de munca aplicabil;
g) data de la care sau perioada īn care vor avea loc concedierile;
h) termenul īnauntrul caruia sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati.
(3) Obligatiile prevazute la alin. (1) si (2) se mentin indiferent daca decizia care determina concedierile colective este luata de catre angajator sau de o īntreprindere care detine controlul asupra angajatorului.
(4) Īn situatia īn care decizia care determina concedierile colective este luata de o īntreprindere care detine controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, īn nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), de faptul ca īntreprinderea respectiva nu i-a furnizat informatiile necesare."

13. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 70. - Angajatorul are obligatia sa comunice o copie a notificarii prevazute la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de munca si agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca la aceeasi data la care a comunicat-o sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor."

14. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 71. - (1) Sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot propune angajatorului masuri īn vederea evitarii concedierilor ori diminuarii numarului salariatilor concediati, īntr-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii.
(2) Angajatorul are obligatia de a raspunde īn scris si motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), īn termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora."

15. Dupa articolul 71 se introduc doua noi articole, articolele 711 si 712, cu urmatorul cuprins:
"Art. 711. - (1) Īn situatia īn care, ulterior consultarilor cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor, potrivit prevederilor art. 69 si 71, angajatorul decide aplicarea masurii de concediere colectiva, acesta are obligatia de a notifica īn scris inspectoratul teritorial de munca si agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca, cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.
(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda toate informatiile relevante cu privire la intentia de concediere colectiva, prevazute la art. 69 alin. (2), precum si rezultatele consultarilor cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor, prevazute la art. 69 alin. (1) si art. 71, īn special motivele concedierilor, numarul total al salariatilor, numarul salariatilor afectati de concediere si data de la care sau perioada īn care vor avea loc aceste concedieri.
(3) Angajatorul are obligatia sa comunice o copie a notificarii prevazute la alin. (1) sindicatului sau reprezentantilor salariatilor, la aceeasi data la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de munca si agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca.
(4) Sindicatul sau reprezentantii salariatilor pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de munca.
(5) La solicitarea motivata a oricareia dintre parti, inspectoratul teritorial de munca, cu avizul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca, poate dispune reducerea perioadei prevazute la alin. (1), fara a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz.
(6) Inspectoratul teritorial de munca are obligatia de a informa īn timp util angajatorul si sindicatul sau reprezentantii salariatilor, dupa caz, asupra reducerii perioadei prevazute la alin. (1), precum si despre motivele care au stat la baza acestei decizii.
Art. 712. - (1) Īn perioada prevazuta la art. 711 alin. (1), agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca trebuie sa caute solutii la problemele ridicate de concedierile colective preconizate si sa le comunice īn timp util angajatorului si sindicatului ori, dupa caz, reprezentantilor salariatilor.
(2) La solicitarea motivata a oricareia dintre parti, inspectoratul teritorial de munca, cu consultarea agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca, poate dispune amānarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, īn cazul īn care aspectele legate de concedierea colectiva avuta īn vedere nu pot fi solutionate pāna la data stabilita īn notificarea de concediere colectiva prevazuta la art. 711 alin. (1) ca fiind data emiterii deciziilor de concediere.
(3) Inspectoratul teritorial de munca are obligatia de a informa īn scris angajatorul si sindicatul sau reprezentantii salariatilor, dupa caz, asupra amānarii momentului emiterii deciziior de concediere, precum si despre motivele care au stat la baza acestei decizii, īnainte de expirarea perioadei initiale prevazute la art. 711 alin. (1)."

16. La articolul 84 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) īn cazul īn care īncheierea unui nou contract individual de munca pe durata determinata se impune datorita unor motive obiective prevazute expres de legi speciale;".

17. La articolul 84 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
"c1) īn cazul īn care īncheierea unui nou contract individual de munca pe durata determinata se impune datorita unor motive obiective cuprinse īn contractul colectiv de munca īncheiat la nivel national si/sau la nivel de ramura, pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe;".

18. La articolul 85 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) O copie a anuntului prevazut la alin. (1) se transmite de īndata sindicatului sau reprezentantilor salariatilor."

19. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 86. - (1) Referitor la conditiile de angajare si de munca, salariatii cu contract individual de munca pe durata determinata nu vor fi tratati mai putin favorabil decāt salariatii permanenti comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor īn care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.
(2) Īn sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezinta salariatul al carui contract individual de munca este īncheiat pe durata nedeterminata si care desfasoara aceeasi activitate sau una similara, īn aceeasi unitate, avāndu-se īn vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
(3) Atunci cānd nu exista un salariat permanent comparabil īn aceeasi unitate, se au īn vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil. īn cazul īn care nu exista un contract colectiv de munca aplicabil, se au īn vedere dispozitiile legislatiei īn vigoare sau contractul colectiv de munca la nivel national."

20. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 101. - Salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamānal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma īntreaga comparabil."

21. Dupa articolul 101 se introduce un nou articol, articolul 1011, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1011. - (1) Angajatorul poate īncadra salariati cu fractiune de norma prin contracte individuale de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, denumite contracte individuale de munca cu timp partial.
(2) Contractul individual de munca cu timp partial se īncheie numai īn forma scrisa.
(3) Salariatul comparabil este salariatul cu norma īntreaga din aceeasi unitate, care are acelasi tip de contract individual de munca, presteaza aceeasi activitate sau una similara cu cea a salariatului angajat cu contract individual de munca cu timp partial, avāndu-se īn vedere si alte considerente, cum ar fi vechimea īn munca si calificarea/aptitudinile profesionale.
(4) Atunci cānd nu exista un salariat comparabil īn aceeasi unitate, se au īn vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil. īn cazul īn care nu exista un contract colectiv de munca aplicabil, se au īn vedere dispozitiile legislatiei īn vigoare sau contractul colectiv de munca la nivel national."

22. Dupa alineatul (2) al articolului 104 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) O copie a anuntului prevazut la alin. (2) se transmite de īndata sindicatului sau reprezentantilor salariatilor."

23. Articolul 108 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 108. - Timpul de munca reprezinta orice perioada īn care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si īndeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei īn vigoare."

24. Dupa alineatul (1) al articolului 122 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Salariatul de noapte reprezinta, dupa caz:
a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru;
b) salariatul care efectueaza munca de noapte īn proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru."

25. Alineatul (2) al articolului 122 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depasi o medie de 8 ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamānal."

26. Dupa alineatul (2) al articolului 122 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara īn conditii speciale sau deosebite de munca, stabilite potrivit dispozitiilor legale, nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore, īn care presteaza munca de noapte."

27. Articolul 123 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 123. - Salariatii de noapte beneficiaza:
a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele īn care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza;
b) fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata."

28. Alineatul (1) al articolului 124 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 124. - (1) Salariatii care urmeaza sa desfasoare munca de noapte īn conditiile art. 122 alin. (11) sunt supusi unui examen medical gratuit īnainte de īnceperea activitatii si dupa aceea, periodic."

29. Dupa titlul capitolului II "Repausuri periodice" al titlului III "Timpul de munca si timpul de odihna" se introduce un nou articol, articolul 1291, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1291. - Perioada de repaus reprezinta orice perioada care nu este timp de munca."

30. Dupa articolul 131 se introduce un nou articol, articolul 1311, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1311. - (1) Munca īn schimburi reprezinta orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit caruia salariatii se succed unul pe altul la acelasi post de munca, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, si care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicānd pentru salariat necesitatea realizarii unei activitati īn intervale orare diferite īn raport cu o perioada zilnica sau saptamānala, stabilita prin contractul individual de munca.
(2) Salariat īn schimburi reprezinta orice salariat al carui program de lucru se īnscrie īn cadrul programului de munca īn schimburi."

31. Alineatul (4) al articolului 132 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Īn situatii de exceptie zilele de repaus saptamānal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor."

32. Articolul 296 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 296. - (1) Vechimea īn munca stabilita pāna la data de 31 decembrie 2008 se probeaza cu carnetul de munca.
(2) Dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea īn munca stabilita pāna la data de 31 decembrie 2008 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza īnscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogarii Decretului nr. 92/1976, cu modificarile ulterioare, se vor solutiona potrivit dispozitiilor acestui act normativ.
(3) Angajatorii care pastreaza si completeaza carnetele de munca le vor elibera titularilor īn mod esalonat, pāna la data de 30 iunie 2009, pe baza de proces-verbal individual de predare-primire.
(4) Inspectoratele teritoriale de munca ce detin carnetele de munca ale salariatilor le vor elibera pāna la data prevazuta la alin. (3), īn conditiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei."

33. Alineatul (3) al articolului 298 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pe data de 1 ianuarie 2009 se abroga dispozitiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, publicat īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificarile ulterioare."

Art. II. - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dāndu-se textelor o noua numerotare.